Cases

De voordelen van het werken met de Coaching Monitor

De voordelen van het werken met de Coaching Monitor

Hoe effectief is een coachtraject? Levert wat je doet ook daadwerkelijk op wat je voor ogen hebt? En hoe houd je daar gedurende het traject zicht op? Dit zijn vragen die regelmatig worden gesteld. Begrijpelijk, een coachtraject is immers een flinke investering en daar wil je de vruchten van plukken.

Om klanten meer zekerheid te geven over mijn kwaliteit, de voortgang en het rendement van coaching zet ik de Coaching Monitor in. Dit is een evaluatie instrument voor coaching dat ontwikkeld is door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, ofwel de NOBCO.

Wat heeft de Coaching Monitor jou als klant te bieden?

  • Visuele inzichten in de voortgang

Aan de hand van online vragenlijsten – die op 3 of 4 momenten worden afgenomen – worden coachtrajecten op een betrouwbare manier gemeten en vastgelegd in visuele rapportages.

  • Tijdig bijsturen

De visuele rapportages zijn inzichtelijk voor de coachee en de coach. Zit er voortgang in het traject? Worden de doelen die van tevoren zijn vastgesteld ook gerealiseerd? Hoe verloopt de coachrelatie? Door dit soort vragen onder de loep te nemen kunnen we indien nodig op tijd bijsturen.

  • Meetbare opbrengsten

De doelen die de coachee aan het begin van het traject heeft geformuleerd worden gekoppeld aan (gevalideerde) vragenlijsten. Tijdens en na afronding van het coachtraject worden deze doelstellingen met dezelfde vragenlijsten gemeten. Zo worden de opbrengsten van het coachtraject meetbaar. Deze zelfevaluatie kan ook met 360-graden feedback of peer-feedback worden gecombineerd.

Andere eigenschappen van de Coaching Monitor

Naast de inzichten en hulpmiddelen voor coachees draagt de Coaching Monitor ook bij aan andere voordelen. Zo fungeert het ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling voor de coach. Alle evaluaties in het digitale platform geven mij als coach de mogelijkheid om mijn portfolio op te bouwen. Dit geeft mij inzicht in mijn werkwijze en mogelijkheden om me verder te bekwamen als professionele coach.

Verder worden alle ingevulde vragenlijsten anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de succesfactoren van coaching en de verdere professionalisering van het vakgebied. Deze resultaten worden bovendien gebruikt om ontwikkelingen in de coaching branche te benchmarken.

 

Wil je een voorbeeld rapportage inzien?

Of ben je nieuwsgierig en wil je weten wat een coachtraject jou kan brengen? Wij helpen je graag verder, dus bel of app gerust naar +31 6 51 851 701 of stuur een e-mail.